Rovnováha medzi ženským a mužským princípom

Príroda nás smeruje k vytvoreniu niečoho nového, nových vzťahov medzi nami, správneho spojenia, ktoré nebude závislé na prijímaní vo svoj prospech, ale naopak v prijímaní v prospech odovzdania. Čím sa eliminuje utrpenie, ktoré spôsobuje egoistický spôsob žitia.

Je možné nastoliť rovnováhu?

Z jedného zdroja, zostupujú dve sily. Jedna sa vzťahuje k tomuto zdroju je to vlastnosť lásky, emanácie a dávania.

Druhá sila pred začiatkom stvorenia neexistovala je to sila vlastnosti prijímať, vstrebávať a táto sila sa stala egoistickou vlastnosťou.

Obe sily existujú vo vzťahu plus a mínus. Sú stvorené ako vzájomne protikladné ,aby sme my, ktorí predstavujeme egoistickú silu vlastnosť prijímať pre seba, mohli pomocou našich vlastností určiť pozitívnu silu prírody dávania a vytvorili s ňou súčinnosť, zjednotenie tak ako je to v atóme. Každý atóm prejavuje sily príťažlivosti ,pohyb a schopnosť pociťovať. Každý atóm sa kvalitatívne líši od každého iného atómu, každý má pár odlišných vlastností pohyb ,dĺžku ,výšku nepriepustnosť a citlivosť. Tak ako človek od človeka, každý sme prispôsobený celku svojimi vlastnosťami, žijeme vedľa seba, každý má svoju jedinečnú funkciu. Je vôbec možné dosiahnuť rovnováhu v nás prejavovaní sa plusu a mínusu? Nejedná sa iba o odhalenie tajomstva jednoty plusu a mínusu, ale predovšetkým o odhalenie toho akým spôsobom sa rozvíjame. Človek dosahuje uvedomenie si svojho protikladného stavu k prírode-Vyššej sile a začína tento stav pociťovať ako absolútne škodlivý, nevhodný, neznesiteľný, a tak sa snaží urobiť všetko, aby sa to zmenilo a začal zo seba vytvárať niečo pozitívne, niečo čo bude v harmónii z prírodou. Kedže celá realita na ktorú sa dívame takzvane vonku nazveme ju „tento svet“ je v nás, môžeme pozorovať túto nerovnováhu ,ktorú v sebe máme, navonok ako film, na ktorý sa nám niekedy dobre díva a niekedy by sme radšej nevideli, nepočuli, necítili. 

Nastolenie rovnováhy plus a mínus v nás, rovnováhy medzi ženským princípom prijímať a mužským dávať, je niečo čo pomôže nielen naším vzťahom medzi mužmi a ženami ,ale celému stvoreniu.

Jak je to možné? Veď človek nemôže zmeniť svoju prirodzenosť. Je ale možné, že môže zmeniť jej uplatňovanie. To znamená, že i keď som bola stvorená ako prijímajúca negatívna, môžem negatívne vlastnosti, pohnútky a jednanie premeniť tak, aby bol ich  konečný výsledok pozitívny. Pokiaľ nevidíme svoju protikladnosť k sile dávania, ktorá nás stvorila niesme schopný ani žiadať ,aby nás usporiadala novým spôsobom, aby sme dostali myšlienky a inšpiráciu ako to urobiť, a že vidíme , že na príklade atómu to ide, že utrpenie vo svete vzniká práve v človeku a jeho egoistickom spôsobe žitia. Keď to vnímame máme túžbu po zmene našej prirodzenosti a môžeme sa pokúsiť napodobiť sílu a vlastnosť dávania a lásky. Pretože keď len prijímame naplnenie od niekoho koho milujeme, potom láska rýchlo zmizne, dokonca sa často premení v nenávisť, ten druhý nemôže a nieje schopný naplniť našu egoistickú túžbu, ktorá nemá hraníc, chce stále viac. A tak sa nám zdá, že nikto nemôže naplniť tú prázdnotu v nás. Ak celý deň prijímame pre seba, čo z toho môže vzniknúť? Len obrovská nerovnováha. Môžete namietnuť, že to predsa tak nieje, že predsa odovzdávame celý deň, či už je to úsmev , pochvala, práca pre druhých……atd. Keď to človek preskúma, kto má z toho potešenie v každom činne sme my sami.  A keď potešenie nemáme čakáme pochvalu a naplnenie potreby zas prijať pre seba. Láska znamená, že neustále vyvíjam túžbu po milovanom človeku, že neustále vyvíjam túžbu po láske, po tom kto nás stvoril, že neustále vyvíjam túžbu nastoliť rovnováhu medzi plus a mínus-rovnováhu v prijímaní pre seba a následným odovzdaním, že si vôbec uvedomujem, že je to tak potrebné. Potom ma to môže naplňovať večne, prijímať v prospech odovzdania. Každý pocit , každú myšlienku môžeme odovzdať z vďačnosťou Vyššej sile, ktorá nás stvorila. Násobiť túžbu spojiť sa s ňou porozumieť jej. 

Ako sa správe usporiadať a porozumieť Vyššiemu vedeniu – prírode, nás učí autentická Kabala, ktorá človeku rozkrýva múdrosť stvorenia sveta, pôsobenie síl prírody na nás. Vedie nás k rovnováhe medzi plus a mínus – ženskou a mužskou častou. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.