Cesta k slobode.

Sme stvorený v absolútnej dokonalosti , ktorej sa hovorí “ v rajskej záhrade, alebo Svet Nekonečna….. atd. „. Prečo teda tento stav nepociťujeme a trpíme rôznymi strachmi, oddelením, samotou i napriek tomu, že máme priateľov a rodiny.  Cesta ľudskej bytosti k spiritualite je naučiť sa od Stvoriteľa Jeho postoj  k stvorenému bytiu a jednať s ním rovnakým spôsobom ako On. Aby sme vychovali samých seba, uvedomili si každú časticu, každý prvok nášho poznania, náš prístup ku všetkému stvoreniu, neživej, rastlinnej, živočíšnej prírode, naše pocity voči tomu všetkému…. toto všetko by sme mohli nazvať Stvoriteľ. Homogénne pole ktoré nás obklopuje a zahrnuje všetko. Pociťovať túto Jednotu ako celok do ktorého patríme.

Ak neprijímame čo len jednu časť tejto Jednoty, nie sme schopný ju pocítiť. Vtedy sa oddelíme od tohoto celku, cítime len seba svoje ego. Zostávame na úrovni živočíšnej bez toho, aby sme pochopili účel svojej existencie. Absolútna sloboda je stav Stvoriteľa. Je to stav odovzdania, prijatia, vďačnosti. Stav odovzdania Jemu, alebo smerovania všetkých myšlienok pocitov, dejov k Nemu ako k jedinému zdroju toho všetkého. Nemá to žiadne obmedzenie a je to stavom absolútnej slobody. Stať sa podobný Stvoriteľovi a splynúť s Ním je cieľom nášho vývoja. Aby sme pochopili vzťah Stvoriteľa k nám potrebujeme získať podobnosť k Nemu, ekvivalenciu duchovnej formy. Nemôžeme byť ako táto energia Lásky a dávania pokiaľ chceme prijímať len pre seba to je v protiklade k Nemu.

Prijímať bez toho, aby sme pociťovali dávajúceho. Prijať s radosťou nielen to čo sa nám javí ako dobré a príjemné, ale aj to čo je ťažké a bolestné. Odovzdávať k Nemu, všetko čo dáva. V tej chvíli získavame podobnosť vlastnosti dávania. A odovzdanie a prijatie je stav absolútnej slobody. Objať v srdci a prejaviť Lásku všetkému čo je, nech sa to tvári akokoľvek a nevieme prečo je to tak, má to vždy svoj dobrý dôvod, vždy nás to posunie k cieľu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.