Na jakém principu bude fungovat společnost budoucnosti?

Naše telo je tým najlepším príkladom, ktorý spočíva v potlačení vlastných záujmov v prospech záujmu hostiteľského systému a na oplátku dostáva ochranu od tohoto celku. V našom tele, tak ako v akomkoľvek inom organizme má každá bunka svoju úlohu. Aby organizmus prežil musí každá bunka udržovať svoj vlastný život s cieľom – udržať život hostiteľského organizmu. Telo regeneruje tkáň, nasmeruje všetky svoje sily do boľavého miesta a snaží sa mu pomôcť. Je to preto, že sa telo cíti ako celok. Čo keby to tak nebolo? Vzniklo by malé zranenie a naše bunky by sa necítili navzájom a v dôsledku toho by umrelo celé telo.

Keby sa len jedna bunka začala chovať v rozpore s týmto pravidlom vzniká z nej rakovinová bunka. Jej chovanie je v rozpore zo záujmom tela a jeho obranný mechanizmus ju ničí. Pokiaľ sa tak nestane tak je veľmi pravdepodobné, že sa zo vzdorovitých buniek, ktoré sa budú snažiť využívať zdroje tela len vo svoj prospech stane nádor. Ak rakovina zvíťazí, zomiera spolu s telom. Pokiaľ zvíťazí telo, zomiera rakovina. Jedná sa o poistný mechanizmus prírody, ktorý zaistí ,že sebestredné mechanizmy nebudú existovať. Rakovinová bunka v oboch prípadoch umiera.

Inými slovami aby sa zaručilo prežitie organizmu tak sa jeho časti musia najprv postarať o potreby systému a až potom o svoj vlastný blahobyt.

Nepripomína vám to našu spoločnosť a telo nazvané ľudstvo?

Prečo bunka začne zrazu chcieť všetko pre seba a neodovzdáva ďalej ostatným. Napodobuje vlastnosti svojho hostiteľa, aký program ju teda riadi?

Musíme pochopiť , že sme jeden organizmus tak ako naše telo. To že sme oddelený a žijeme ako samostatné bytosti nieje pravdou a z toho pramení naše utrpenie. Jediné čo nás rozdeľuje je naše ego, môžeme sa ho naučiť používať v prospech celku. Nežijeme vo vzduchoprázdne, žijeme v spojení medzi sebou, keď to pochopíme čo znamená žiť v súlade s ostatnými a celou prírodou utrpenie sa stratí. Tak ako v našom tele si orgány navzájom dôverujú, že keď budú pracovať pre dobro celku tak prežijú v zdraví a tento celok sa na oplátku postará o všetky ich potreby.

K tomu je potrebné vzdelanie ľudí, aby sme hybnú sílu nazývanú ego mohli používať pre dobro ľudskej spoločnosti a cítili sa v bezpečí v tomto spojení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *